strona główna

Bezpieczna +      

 Od 1.09.2017r. w naszej szkole realizowany będzie rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.
 W projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie klas I - VII szkoły podstawowej.


  Działania podejmowane w ramach realizacji projektu
 
1. Promocja w środowisku
2.
Próbna ewakuacja szkoły

3. Warsztaty z rodzicami "Zostań znajomym swojego dziecka"

4. Bądź bezpieczny na drodze - Bezpieczeństwo po zmroku w ruchu drogowym- warsztaty dla uczniów klas IA, IIIA, IIIB

5. "Bezpieczni w szkole i na drodze" - cykl zajęć w klasie IIA

6.Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni warsztaty w klasach VIA, VIB, VIIA, VIIB

7.Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni - Opracowanie procedur w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

8. Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni - zajęcia w klasach IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB, IVC

9. Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni - Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „ Jak być bezpiecznym w sieci?”

10. "Sam idę do szkoły"  cykl zajęć dla uczniów klasy IIIC

11. "Bądź bezpieczny na drodze" - zajęcia w klasie IC

12. Bądź bezpieczny na drodze - cykl zajęć w klasie IB

13 "Tydzień Bezpieczeństwa"

14. Podsumowanie projektu - konkurs dla uczniów

 

horizontal rule

Promocja w środowisku

W ramach tego działania dyrektor szkoły na inauguracji roku szkolnego 2017/18 podał informację o realizacji w naszej szkole programu  "Bezpieczna+".

Działaniami zaplanowanymi w tym programie zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

Uczniowie klas I-VII według poniższego harmonogramu wykonali gazetki ścienne w swoich klasopracowniach, dotyczące działań służb i instytucji państwowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Klasa I A i IB – działalność Służby Zdrowia

Klasa I C i II A  - działalność Nadleśnictwa

Klasa III A i III B – działalność Policji

Klasa  III C i IV A – działalność Państwowej Straży Pożarnej

Klasa IV B i IV c – działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Klasa V A i V B – działalność Ochotniczej Straży Pożarnej

Klasa VI A i VI B – działalność Sanepidu

Klasa VII A i VII B – działalność Straży Miejskiej

Zobacz zdjęcia wszystkich  gazetek


 Próbna ewakuacja szkoły

            Dnia 12.09.2017r. o godz. 10.35 odbyła się w naszej szkole  próbna ewakuacja i symulacja akcji ratowniczej z wykorzystaniem służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej)

Uczestniczyli w niej   wszyscy uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

Na  zakończenie  strażacy podsumowali akcję, omówili rolę poszczególnych służb, oczekiwane zachowania uczestników zdarzenia, odpowiedzialność prawną, koszty akcji oraz  zagrożenia przeciwpożarowe, chemiczne, terrorystyczne.

 B. Syryczyk

Zobacz zdjęcia

horizontal rule


Sprawozdanie z warsztatów z rodzicami  pt: „Zostań znajomym swojego dziecka

Dnia 23 października 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Bolesława Prusa w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się dwa jednogodzinne warsztaty z rodzicami dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej  o godzinie 15.30-16.30 oraz klas IV-VII szkoły podstawowej w godzinach 18.00-19.00 w ramach realizowanego w placówce rządowego projektu „Bezpieczna+” .Warsztaty zostały przeprowadzone przez psychologa Panią Małgorzatę Michalak.  Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone dla 15 osobowych grup rodziców.

Temat warsztatów:„ Zostań znajomym swojego dziecka”
Tematyka spotkań: zachęcenie rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu dzieci, szczególnie w życiu internetowym, poznania zainteresowań oraz znajomych swoich dzieci.
Rodzice obejrzeli i wysłuchali przygotowaną przez psychologa prezentację multimedialną wraz z wynikami badań oraz aktywnie uczestniczyli w przygotowanych praktycznych ćwiczeniach.


Pani psycholog poruszyła między innymi następujące zagadnienia:

bullet

więzi między rodzicami a dziećmi,

bullet

relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,

bullet

współczesnych, internetowych zagrożeń,

bullet

wskazówki dla rodziców,

bullet

adresy rekomendowanych stron internetowych,

 

Następnie chętni rodzice skorzystali z indywidualnych konsultacji z panią psycholog.   


horizontal rule


BEZPIECZEŃSTWO PO ZMROKU   

         17 listopada 2017 roku uczniowie klas I a, III a, III b wraz z wychowawczyniami p. Izabelą Barczuk, p. Izabelą Trojanowską- Kazimierczak, p. Barbarą Maciejewską spędzili niezapomnianą noc w szkole.

42 uczniów z tych klas wzięło udział w wieczornych warsztatach pod hasłem „Bezpieczeństwo po zmroku, w ruchu ulicznym, pierwsza pomoc przedmedyczna i działania przeciwpożarowe”. Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię o zmroku pod okiem pani policjantki- Iwony Matysiak. Po praktycznych zajęciach dzieci obejrzały w świetlicy animowany film edukacyjny pt „ Bezpieczeństwo na drodze”. Następnie ćwiczyły według instrukcji funkcjonariuszy PSP udzielanie pierwszej pomocy na fantomach.

 Po kolacji, około godziny 23-ciej, położyły się spać w sali gimnastycznej. O godzinie 6.30 rodzice zabrali swoje pociechy do domu.

I. Trojanowską- Kazimierczak

zobacz zdjęcia

horizontal rule

BEZPIECZNI W SZKOLE I NA DRODZE - cykl zajęć w klasie IIA   

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +” klasa II A wzięła udział w cyklu zajęć przygotowanych przez wychowawczynię panią Krystynę Frydrychowską.

Dzięki ciekawym zajęciom, które wzbogaciło użycie tablicy i zabawek interaktywnych, oraz kolorowych plansz i stroi dzieci uczyły się prawidłowych zachowań podczas przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznego funkcjonowania  w szkole.  Drugoklasiści rozpoznawali znaki drogowe i wzięli udział w turnieju znajomości zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w życiu codziennym. Była również okazja do przedstawienia swojego talentu plastycznego i kreatywności wykonując według własnego pomysłu plakaty dotyczące bezpieczeństwa.

Zajęcia podsumowały ćwiczenia praktycznie w przechodzeniu przez jezdnię i zabawa z odblaskami. Mamy nadzieję, że dzięki nim uczniowie naszej szkoły będą bezpiecznie poruszać się po drodze i unikną przykrych konsekwencji niewłaściwych zachować podczas codziennego życia.

Krystyna Frydrychowska

zobacz zdjęcia

horizontal rule

Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni    

W dniach  26, 27 i 30 października oraz 2 listopada 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się  spotkania z uczniami klas VIA, VIB, VIIA, VIIB.  Każda z klas odbyła dwugodzinne warsztaty w ramach realizowanego w placówce rządowego projektu „Bezpieczna+”. Miały one na celu uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z komputera i internetu oraz przygotowanie plakatów oraz prezentacji multimedialnych dotyczących uzależnienia od internetu i gier komputerowych.  Zostaną one wykorzystane podczas Tygodnia Bezpieczeństwa oraz na godzinach wychowawczych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez  Panią Bożenę Syryczyk.  

Bożena Syryczyk

zobacz zdjęcia

horizontal rule


 „ Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni”

Opracowanie procedur w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

         W dniach 17.10.2017 i 24.10.2017 odbyły się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i zasad postępowania w sieci.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas piątych szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli
w dyskusjach na temat niewłaściwego postępowania w Internecie oraz wspólnie wypracowali procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia zjawiska  cyberprzemocy.

Efektem finalnym warsztatów są plakaty nawiązujące treścią do tematyki zajęć oraz prezentacja multimedialna „Procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy”.

         Pomimo faktu, że zjawisko cyberprzemocy nie jest uczniom obce, nie wszyscy byli do końca świadomi poważnych konsekwencji jakie niesie za sobą stosowanie przemocy w sieci.

 

Natalia Kiryluk

 zobacz zdjęcia         Procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy

horizontal rule

  Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni - zajęcia w klasach IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB, IVC  

W ramach realizowanego w placówce rządowego projektu „Bezpieczna+”
w dniach  24 października oraz 3, 10, 16, 24 listopada 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim uczniowie klas IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB, IVC uczestniczyli w jednogodzinnych zajęciach edukacyjnych,: "Internet i jego ciemna strona", "Stop cyberprzemocy", „Uzależnienie od komputera i Internetu", "Portale społecznościowe, czy to bezpieczne”?

 Celem tych zajęć nie było straszenie dzieci internetowymi zagrożeniami czy zniechęcanie do korzystania z sieci ale zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu oraz wskazanie jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku.

W ramach zajęć uczniowie obejrzeli pięć krótkich filmowych historyjek

         - Dobry żart

         - Małe zdjęcie duży problem

         - Znajomi nieznajomi

         - Uzależnienie od komputera

         - Własność intelektualna

 opisujących sytuacje w Internecie w których znaleźli się inni uczniowie - ich rówieśnicy. Po każdej historyjce, dzieci zastanawiały się jak może czuć się bohater lub bohaterka i jak oni by zachowali się w podobnej sytuacji oraz gdzie szukać pomocy. Podczas każdych zajęć uczniowie wypisywali na tablicy plusy i minusy korzystania z Internetu.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez  Panią Małgorzatę Kaczmarczyk.  

Małgorzata Kaczmarczyk

zobacz zdjęcia

horizontal rule

 „ Profilaktyka nieodpowiednich zachowań w cyberprzestrzeni”

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „ Jak być bezpiecznym w sieci?”

 

         W dniach 30.11.2017 i 05.12.2017 odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zasad postępowania w sieci. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i klasy drugiej szkoły podstawowej.

         Na zajęciach wykorzystano kreskówki z serii „ Owce w sieci”, aby przedstawić dzieciom, w jak najbardziej możliwy sposób, zagrożenia związane z korzystaniem przez nich z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Przeprowadzono krótkie i zabawne gry, oparte na motywach z wcześniej wspomnianych kreskówek, z radami dotyczącymi odpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni.

 

         Tematyka zajęć:

Temat: publikowanie fotografii w Internecie, zachowanie w wirtualnym

świecie, netykieta, cyberprzemoc, cyberstalking, empatia;

Temat: pozytywne wykorzystywanie nowych technologii, bezpieczeństwo

dzieci w Internecie;

Temat: zagrożenia w wirtualnym świecie, pozytywne wykorzystywanie nowych Technologii

Temat: zachowanie w wirtualnym świecie, etykieta;

Temat: rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, empatia

         Nasi najmłodsi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dyskutowali na temat bezpiecznego poruszania się w sieci oraz wykazali się już wcześniej zdobyta wiedzą w tej dziedzinie, przekazaną im przez rodziców i wychowawców.

Natalia Kiryluk

zobacz zdjęcia

horizontal rule


„Sam idę do szkoły”   

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +” klasa trzecia „C” wzięła udział w cyklu zajęć przygotowanych przez wychowawczynię panią Danutę Korolczuk

W trakcie zajęć, przedstawione zostały uczniom zagadnienia uświadamiające ich o grożących im niebezpieczeństwach, podczas poruszania się po ulicy oraz w kontaktach z obcymi ludźmi i zwierzętami.

Ciekawą formą zdobywania i utrwalania wiedzy na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym były zabawy tematyczne z wykorzystaniem mat (przejście dla pieszych, ulica, skrzyżowanie), sygnalizatora świetlnego jak również inscenizacje.      

W trakcie zajęć uczniowie poprzez gry planszowe („W drodze do szkoły”, „Znaki drogowe”), filmy, działania praktyczne zrozumieli konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego, utrwalili zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, wzbogacili wiedzę na temat znaków drogowych regulujących ruch uliczny.

Trzecioklasiści uczyli się również jak poradzić sobie w niebezpiecznej sytuacji. Wykonali „przypominajki” z numerami telefonów alarmowych i do rodziców.

Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową, aby być widocznym na drodze, gdyż nawet mały element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie.

D. Korolczuk

zobacz zdjęcia

horizontal rule


,,BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”- ZAJĘCIA W KLASIE I C   

            Na przełomie października i listopada 2017 roku odbył się w klasie I C,  cykl zajęć w ramach Rządowego Programu ,,Bezpieczna +”. Przygotowała go i przeprowadziła pani Anna Złoch. Dzięki tablicom demonstracyjnym uczniowie poznali pięć zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, nauczyli się rymowanki i piosenki o znakach drogowych. Zdobyte wiadomości mogli następnie wykorzystać podczas gier planszowych i interaktywnych  zabaw tematycznych. Film  oraz kolorowe plansze uświadomiły dzieciom, jak należy zachować się w różnych, niebezpiecznych sytuacjach ( np. podczas spotkania z nieznajomym, czy ataku agresywnego psa).

         Uczniowie poznali  również zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole podczas przerw śródlekcyjnych,  zabaw oraz zajęć sportowych. Zapoznali się z drogą ewakuacyjną budynku  i podstawowymi  numerami alarmowymi. Wykorzystując zdobyte informacje dzieci wykonały wystawkę prac plastycznych dotyczącą bezpieczeństwa.

         Cykl zajęć podsumowały ćwiczenia praktyczne w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię i spacer ulicami miasta. Wszystkim uczestnikom programu zostały  na  pamiątkę wręczone odblaskowe opaski.

A.Złoch

zobacz zdjęcia

horizontal rule


Bądź bezpieczny na drodze - cykl zajęć w klasie IB  

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +” klasa I B wzięła udział w cyklu zajęć przygotowanych przez wychowawczynię p. Beatę Kostecką.

Celem pierwszych zajęć było przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W zajęciach wykorzystano pomoce dydaktyczne w postaci skrzyżowania ulicy i modelu sygnalizatora świetlnego. Dzieci prezentowały prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną, jak i bez sygnalizatora. Podsumowaniem zajęć był krótki test „Jak bezpiecznie przejść przez ulicę”.

Drugie zajęcia miały na celu poznanie znaków drogowych znajdujących się w pobliżu szkoły i ich znaczenia dla bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci miały także możliwość zademonstrowania swoich umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie dowiedzieli się również jak ważne jest noszenie odblasków, aby być widocznym na drodze. Każde dziecka otrzymało specjalną opaskę odblaskową.

Celem kolejnych zajęć było poznanie zasad „Jak należy zachowywać się podczas kontaktów z nieznajomymi”. Dzieci dowiedziały się dlaczego nie należy rozmawiać z osobami nieznajomymi i odmawiać wsiadania do samochodu osób, których nie znają. Uczniowie obejrzeli też filmy edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Bezpieczne zachowania”. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci wykonały prace plastyczne na temat „Bądź bezpieczny na drodze”.

 

Beata Kostecka

zobacz zdjęcia

horizontal rule


TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA    

Od 04.12. 2017r. do 08.12.2017r.  odbył się w szkole TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Głównym jego celem był wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Każdego dnia gościliśmy w szkole zaproszone osoby, które przypominały główne zasady związane z bezpieczeństwem oraz odpowiadały na wszystkie pytania uczniów, wyjaśniając wszelkie ich wątpliwości. Jesteśmy pewni, że inicjatywa ta wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa w życiu codziennym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a jak mówili po zakończeniu sami uczniowie to takie przypomnienie i uporządkowanie wiedzy było bardzo potrzebne. Dodatkowym atutem była warsztatowo-ćwiczeniowa forma zajęć. Z pewnością nasz „TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA” pozwolił uczniom zrozumieć, że są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo oraz ochronę swojego zdrowia i życia.

Jednocześnie jesteśmy wdzięczni pracownikom policji, pogotowia, nadleśnictwa, straży miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej "Stołpno" oraz Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzecu Podlaskim  za okazaną pomoc i życzliwość, bez której trudno by nam było zrealizować wszystkie cele.

B.Syryczyk

zobacz zdjęcia

Podsumowanie projektu „Bezpieczna Plus”

W  piątek 8 grudnia 2017 r. miało miejsce podsumowanie projektu „Bezpieczna Plus”, realizowanego w naszej szkole od września 2017 do grudnia 2017r.

W ramach nietuzinkowego podsumowania, uczennice klasy 5b Weronika Ciok, Barbara Janicka i Joanna Golec przygotowały i przeprowadziły konkurs wiedzy dla swoich kolegów i koleżanek z klas 4 – 7. Podczas konkursu uczniowie mogli zaprezentować zdobytą wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, zakresu działań służb niosących pomoc społeczeństwu oraz zdobyć nagrody dla swojej klasy.  

Natalia  Kiryluk, Małgorzata Kaczmarczyk

zobacz zdjęcia