strona główna
  Doradztwo zawodowe       

horizontal rule

 
Ósmoklasiści  z wizytą w Urzędzie Pracy
"Praca to moja pasja" - spotkanie z Wiktorem Waszczukiem

Rodzic jako doradca swojego dziecka
10 umiejętności, które docenią pracodawcy w 2020 roku. Która z nich zaskakuje najbardziej?

"Ginące zawody naszych przodków"- rozstrzygnięcie konkursu

Ginące zawody naszych przodków - weź udział w konkursie

 

horizontal rule

 

W naszej szkole realizowany jest program doradztwa zawodowego. Program ten realizowany jest w trzech etapach: w klasach I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Celami tego programu są:
- pomoc uczniom w rozwijaniu zainteresowań,
- uświadomienie uczniom ich mocnych stron i wykształcenie umiejętności korzystania z nich w przyszłości,
- przybliżenie oferty szkolnictwa ponadpodstawowego,
- pomoc w świadomym wyborze przyszłej szkoły zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów,
- poszerzenie wiedzy o obecnym rynku pracy i możliwościach wyboru zawodu.

Zapraszamy Rodziców do współpracy ze szkołą w realizacji tego programu. Zachęcamy, Państwa, po uzgodnieniu z wychowawcami oddziałów, do spotkań z uczniami, prezentacji swoich zawodów na zajęciach szkolnych, informacji o drodze do tych zawodów, niezbędnych kwalifikacjach, a także blaskach i cieniach Waszej pracy.

Prosimy również o rozważenie możliwości wizyty naszych uczniów w Waszych zakładach pracy by mogli skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością.

                                        Szkolny koordynator  doradztwa zawodowego

                                                                                   Sylwia Muszyńska

horizontal rule

 

Informujemy, że  na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty opublikowane zostały zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10601

 

 

 

Ósmoklasiści  z wizytą w Urzędzie Pracy

3 marca uczniowie klasy 8a w ramach zajęć  z doradztwa zawodowego odwiedzili Urząd Pracy w Międzyrzecu Podlaskim. Pracownicy urzędu przeprowadzili z uczniami warsztaty na tematy dotyczące poszukiwania pracy, zawodów deficytowych oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo ósmoklasiści zapoznali sie ze statystykami dotyczącymi osób bezrobotnych zarejestrowanych  w urzędzie. Dziękujemy kierownictwu i pracownikom  za możliwość  uczestniczenia w tego typu zajęciach.

                                                                                              S.Muszyńska

 

 

horizontal rule

"Praca to moja pasja" - spotkanie z Wiktorem Waszczukiem

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego 25 lutego gościliśmy w naszej szkole Wiktora Waszczuka.

Wiktor to między innymi trener ,prezes, zawodnik klubu Red Lion Club, dwukrotny mistrz świata Muay Thai, zdobywca pucharu Polski w Muay Thai, działacz i promotor zdrowego stylu  życia. Odpowiadał on na pytania klasy 7 B, niekiedy bardzo wyszukane. Mówił o swojej pasji do sportu , wytrwaniu w tym co się robi, ale również o przeciwnościach, które spotkał na swojej drodze. Bardzo zaciekawił uczniów swoją osobą a niektórych zainspirował do szukania w sobie życiowej siły i determinacji .

Bardzo dziękujemy za przybycie.

           S.Muszyńska

 

horizontal rule

10 umiejętności, które docenią pracodawcy w 2020 roku. Która z nich zaskakuje najbardziej?


1. Zdolność do odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.
2. Inteligencja społeczna i emocjonalna (m.in. umiejętność komunikacji i wchodzenia w relacje międzyludzkie).
3. Sprawność w adaptacji (biegłość w rozwiązywaniu problemów i wymyślaniu poza schematycznych rozwiązań).
4. Zdolność do pracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
5. Umiejętność przetwarzania informacji i wyciągania wniosków z twardych danych.
6. Umiejętność korzystania z nowych mediów – nie samego publikowania postów, ale również wykorzystania mediów społecznościowych w skutecznej komunikacji i interakcji z użytkownikami oraz zdolność krytycznej oceny.
7. Interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
8. Myślenie projektowe i zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.

9. Zdolność do maksymalizacji funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
10. Zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący "obecność" w pracy wirtualnego zespołu.

horizontal rule

"Ginące zawody naszych przodków"- rozstrzygnięcie konkursu

Nasza uczennica Joanna Golec z klasy 7b, jako jedyna z międzyrzeckich szkół uzyskała nagrodę w VIII edycji gminnego konkursu historycznego "To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci" pod tegorocznym hasłem "Ginące zawody naszych przodków".

Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I grupa wiekowa

I miejsce – Kinga Kurenda, PSP im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy
II miejsce – Ewelina Matejko, PSP im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
III miejsce – Julia Filipiuk i Przemysław Filipiuk, PSP im. Karola Krysińskiego w Rudnikach

 

II grupa wiekowa
I miejsce – Beata Sidorczuk, PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
III miejsce ex aequo: Joanna Golec, ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim i Natalia Barczuk, PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

  

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przyszłej edycji.

                                                                                                                     

                                                                                                                      S.Muszyńska

horizontal rule

Ginące zawody naszych przodków - weź udział w konkursie

Przedstawiciele SILT i filii GBP w Tłuśćcu zachęcają do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu "To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci". Termin składania prac mija 29 października.

Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem "Ginące zawody naszych przodków", której organizatorami są Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec i filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu, ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką związaną z tradycjami rzemiosła występującego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, poznawanie historii Ziemi Międzyrzeckiej poprzez przywrócenie pamięci o osobach, które mogą stać się kimś znaczącym w kształtowaniu postaw młodego pokolenia i budowaniu ich tożsamości regionalnej, dostarczenie młodym ludziom wiedzy o wykonywanych zawodach przodków, przyczynienie się do odbudowy więzi rodzinnych i społecznych oraz kształtowanie szacunku dla tradycji.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyrzec Podlaski i wyodrębnia dwie grupy wiekowe:
1. grupa wiekowa - dzieci do ukończenia 13-ego roku życia,
2. grupa wiekowa - młodzież 13-19 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- wykonać pracę przedstawiającą osobę lub grupę osób z najbliższego otoczenia (wsi/gminy),
- przedstawić w swojej pracy zajęcia i zawody, jakimi trudniły się te osoby,
- pracę zatytułować inaczej niż tytuł konkursu,
- oprzeć się o źródła historyczne, np. wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy, dokumenty, zdjęcia, relacje rodzinne,
- bogato opisać i zilustrować pracę,
- wykonać pracę samodzielnie lub zespołowo, przy czym konkurs promuje działania wielopokoleniowe,
- dołączyć metryczkę pracy konkursowej,
- złożyć pracę w siedzibie filii GBP w Tłuśćcu osobiście lub wysłać na adres: 21-564 Tluściec 61.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 listopada 2019 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, skąd można również pobrać do wydruku Metryczkę pracy konkursowej.