Strona główna
 Klasa dwujęzyczna 
 

    

 

  W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 istnieją dwie klasy dwujęzyczne .

Klasa IIB  gimnazjum - język angielski

Klasa 7B - język angielski

horizontal rule

Zapraszamy do śledzenia nas na naszym fanpagu ! Wydarzenia  i aktualności z życia II B dwujęzycznej  znajdziesz tutaj:

https://www.facebook.com/ZPO-Nr-2-Gimnazjum-Nr-2-w-Mi%C4%99dzyrzecu-Podlaskim-Klasa-dwuj%C4%99zyczna-I-B-226899057747397/

 

Rok szkolny 2017/2018

Gość z Japonii w klasie VIIB

Misterium Wielkanocne

Wycieczka do Lublina

Dzień św. Patryka

Walentynki

Wigilia klasowa

Godzina wychowawcza

Halloween

Dzień Nauczyciela

Wycieczka do Warszawy

Irlandia w szkole

Spotkanie integracyjne

Rok szkolny 2016/2017

 

horizontal rule

Gość z Japonii z wizytą w klasie VIIB

    05. 06.2018 klasa 7 b gościła panią Dorotę Pietruszkę. Pani Dorota od wielu lat mieszka w Japonii, pracując jako nauczyciel języka angielskiego. Dla uczniów klasy dwuzjęzycznej przygotowała bardzo interesującą pogadankę w języku angielskim na temat kraju kwitnącej wiśni.  Spotkanie to było dla naszych uczniów świetną okazją do sprawdzenia umiejętności  językowych i użycia języka w praktyce.  Pani Dorocie bardzo dziękujemy!

zobacz zdjęcia

Misterium Wielkanocne

Poczujcie nadzieję na nowe początki, miłość i szczęście podczas tych radosnych świąt wielkanocnych.
Misterium Wielkanocne przedstawione przez klasę dwujęzyczną IIB gimnazjum.
Za przygotowanie dziękujemy ks. Robertowi Daszczukowi.

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Wycieczka do Lublina

Intelektualna i relaksująca podróż do Centrum Brytyjskiego UMCS w Lublinie. Przy okazji nie omieszkaliśmy odwiedzić Strefę Wysokich Lotów.

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Dzień św. Patryka

Dzień Świętego Patryka w Irlandii i na całym świecie. Lekcje kulturowe z klasą VIIB.

Dzień Świętego Patryka w naszej szkole. Jak widać nie tylko klasy dwujęzyczne zaciekawione są Irlandią:)

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Walentynki

Szczęśliwych walentynek! Zaczęliśmy jako obcy. Zostaliśmy przyjaciółmi. Staliśmy się jednością ze sobą... Pozostajemy jednością na zawsze. Jesteśmy dwiema częściami pełnej miłości. Dwiema sercami i pojedynczą duszą. Róże są czerwone, fiołki są niebieskie. Zrobiłem tę kartę właśnie dla ciebie. Nie jest to najmodniejsze, ale jest zrobione z miłością.

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Wigilia klasowa

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Godzina wychowawcza

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Halloween

Gościnnie w "dwujęzycznej" grupa dziewcząt z Vb i i klasa IIIa podczas lekcji kulturowej "Halloween-customs&traditions"

 zobacz zdjęcia

horizontal rule

 

Dzień Nauczyciela   

Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło od nas w kierunku Pani Natalii. Doceniliśmy i podkreśliliśmy swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Nie mogło obyć się bez prezentu, dzięki któremu, myślimy ,że nasze wszelakie złe zachowania poszły w niepamięć J

zobacz zdjęcia

horizontal rule

Wycieczka do Warszawy

Bo uwielbiamy wspólne wyprawy! Kolejna wycieczka za nami, tym razem Muzeum Powstania Warszawskiego i kultowy od 25 lat spektakl Metro w Studio Buffo.

zobacz zdjęcia

horizontal rule

Irlandia w szkole

Dzisiaj zapoczątkowaliśmy cykl wideokonferencji w ramach projektu "Irlandia w szkole", we współpracy z przedstawicielem Fundacja Kultury Irlandzkiej Panem Krzysztofem Nowackim.

horizontal rule

Powrót do szkoły

Na odnowienie relacji ze sobą poszliśmy do Pizzerii Drelove, Zjedliśmy tam pyszną pizze ,a także rywalizowaliśmy ze sobą w bilarda oraz w piłkarzyki.

zobacz zdjęcia

horizontal rule

horizontal rule

 

Rok szkolny 2016/2017

 

KLASA I B GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNA – JĘZYK ANGIELSKI

Kalendarium

 Pierwsze sukcesy uczniów klasy I B dwujęzycznej

  Przyjęcie uczniów klasy dwujęzycznej do braci uczniowskiej gimnazjum

 British & American Culture

  Halloween

 Thanksgiving Day

 

horizontal rule

Calendar/ Events

Kalendarium/ wydarzenia

 

1.     Pierwsze sukcesy uczniów klasy I B dwujęzycznej.

The first successes of the students of class I B bilingual.

 

2.     Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum z motywem Halloween.

Adoption of pupils in bilingual I B to lower secondary school brotherhood.

 

3.     Cykl lekcji kulturoznawczych dotyczących dziedzictwa kulturowego i tradycji Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.  

British & American Culture. A series of lessons of the culture heritage and traditions of the United Kingdom and the United States.

4.     Nawiązanie współpracy z  British Council Polska.

Establishing cooperation with the British Council Poland. 
https://www.britishcouncil.pl/
 
5. Warsztaty językowo-kulturowe BRIT UP ! w British Council Poland w Warszawie. 

Linguistic and cultural workshops BRIT UP! in British Council Poland In Warsaw.

6.      Nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach programu społeczno-edukacyjnego KIDSPEAK!

Establishing cooperation with the international student organization AIESEC within the framework of the socio-educational program KIDSPEAK!
 
7.   Nawiązanie współpracy z American Corner w Lublinie.
Establishing cooperation with the American Corner in Lublin.
 
8.   Nawiązanie współpracy z Centrum Brytyjskim przy UMCS w Lublinie.
Establishing cooperation with the British Centre at the UMCS University in Lublin.
 
 w górę
 

horizontal rule

ARTYKUŁY I FOTORELACJE /   ARTICLES AND PHOTOS DESCRIBING EVENTS

 

Pierwsze sukcesy uczniów klasy I B dwujęzycznej.

The first successes of the students of class I B bilingual.

Na początku października odbył się etap szkolny corocznego konkursu kuratoryjnego  pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas I-III gimnazjum. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 5 uczniów: dwóch z klas III,
jedna uczennica z klasy II oraz troje uczniów klasy IB
  dwujęzycznej: Oliwia Kochańska, Mateusz Płonka oraz Bartłomiej Kiryluk.

 Finalistom serdecznie gratulujemy!

The first successes of the students of class I B bilingual.

 In early October,  took place the first school stage of annual competition in English under the patronage of Lublin School Superintendent.
Over 30 students from classes I-III of lower secondary school attended the foreign language competition. To the stage of the district
qualified five students: two from  class III A and C, one student from class II and three pupils in bilingual IB: Olivia Kochańska,
Matthew Płonka and Bartholomew Kiryluk.

           Congratulations to the finalists!

 w górę

horizontal rule

Adoption of pupils in bilingual I B to lower secondary school brotherhood

W naszej szkolnej tradycji miesiąc październik jest wyjątkowy dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.
W tym roku ważnymi dniem dla nich był 26 października 2016, kiedy to Samorząd Uczniowski podczas imprezy otrzęsinowej przyjął uczniów klasy I A
ogólnej i IB dwujęzycznej do grona gimnazjalistów. Motywem przewodnim zabawy było brytyjsko – amerykańskie święto Halloween. Uczniowie wzięli
udział w konkurencjach popularnych na przyjęciach  Halloweenowych takich jak: apple bobbing, mummy wrap and race on brooms. Pierwszoklasiści
zaskoczyli wszystkich wyśmienitą zabawą, poczuciem humoru i zaangażowaniem w konkurencje przygotowane przez starszych uczniów.

 

Adoption of pupils in bilingual I B to lower secondary school brotherhood
 
 In our school tradition, the month of October is special for students of the first grades of lower secondary school. This year, an important day for them 
was October 26th when the student government at the special annual event accepted students from class I A general and bilingual IB to the group of 
middle school students. The theme of the play was the British – American holiday Halloween. The students participated in competitions popular during 
Halloween parties, such as apple bobbing, mummy wrap and race on brooms.
 First grade students surprised all with excellent fun, humor and commitment to the competition prepared by the older students.
 
zobacz zdjęcia 

Ślubowanie uczniów klas I

Otrzęsiny 2016

 w górę

horizontal rule

 British & American Culture. 

Cykl lekcji kulturoznawczych dotyczących dziedzictwa kulturowego i tradycji Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

British & American Culture. British & American Culture. A series of lessons of the culture heritage and traditions
                                            of the United Kingdom and the United States.

Lekcją ‘Halloween – customs & traditions’ rozpoczęliśmy cykl lekcji kulturoznawczych dotyczących dziedzictwa kulturowego i tradycji Wielkiej Brytanii oraz
 Stanów Zjednoczonych.
Przygotowania do zajęć związanych z tematyką Halloween zaczęły się od wyszukania przez uczniów w internecie informacji na temat
tego święta oraz odpowiedniego przygotowania sali językowej.
W celu stworzenia odpowiedniego nastroju uczniowie wykonali lampiony  z dyń popularnie
nazywane: Jack-o'-lanterns,
 następnie z czarnego białego i pomarańczowego brystolu wycieli nietoperze, duszki oraz dynie, które ozdobiły klasę.

 Zajęcia rozpoczęły się od  przedstawienia faktów dotyczących celebrowania Halloween w GB i USA, które wcześniej mieli za zadanie wyszukać wykorzystując
 źródła internetowe. Następnie uczennice Oliwia Kochańska i Natalia Ostapiuk przedstawiły klasie swoje prezentacje multimedialne, w których zostały zawarte
 historia i tradycja obchodów dnia Halloween. Uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę, porównać informacje z prezentacji z tymi, których sami wyszukali
i podzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami. Po wspólnej dyskusji poznaliśmy legendę o jeźdźcu bez głowy oraz o chciwym Jacku, od którego to imienia wzięła
się nazwa lampionów: Jack-o'-lantern. Historię przedstawiła uczniom Emilia Żędełek. Następnie uczniowie mogli sprawdzić znajomość słówek związanych z
lekcją poświęconą Halloween, wykonując ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela. Na podsumowanie zajęć wykonano quiz online „ Jak dobrze znasz tradycje
 Halloween”, sprawdzający wiedzę i umiejętności. Uczniowie w ramach zajęć mogli lepiej poznać historię tego święta oraz obrzędy z nim związane.

Już wkrótce zapraszamy na relację z następnej lekcji kulturoznawczej:

’Thanksgiving Day - the fourth Thursday of November’

British & American Culture. British & American Culture. A series of lessons of the culture heritage and traditions of the United Kingdom and the United States.

The lesson 'Halloween - customs & traditions' began a series of lessons of the culture heritage and traditions of the United Kingdom and the United States. 
Preparations for activities related to the theme of Halloween began with the search by students online for information about holidays and adequate preparation 
of language classroom. In order to create the right atmosphere  of the lesson students made lanterns from pumpkins popularly known as Jack-o'-lanterns, then 
they used black and white card stock to cut down bats and ghosts, which decorated the classroom.
Classes began with the presentation of the facts relating to the celebration of Halloween in GB and the US, which previously students had a job to search for 
using the Internet sources. Then students Kochańska Olivia and Natalia Ostapiuk presented their multimedia presentations, which included the history and tradition 
of Halloween celebrations. Students could verify their knowledge, compare the information with the presentation, find out and share their knowledge with their peers.
After a discussion they listened to the legend of the headless horseman and the greedy Jack, from which it took the name of the name of the lanterns: Jack-o'-lantern. 
The story was presented to students by Emilia Żędełek. Then the students could check their knowledge of vocabulary related to the lesson devoted to Halloween by 
doing exercises prepared by the teacher. For a summary of the activities they performed online quiz ‘How well do you know the traditions of Halloween’ which tested 
students' knowledge and skills. During culture classes students could better know the history of this holiday and the rituals associated with it.
Soon, we invite you to the relationship with the next lesson of cultural studies:
'Thanksgiving Day - the fourth Thursday of November'
 

zobacz zdjęcia Halloween

 w górę

horizontal rule

                                                                                

 Dzień Dziękczynienia jest corocznym amerykańskim świętem obchodzonym od 1863 roku.  Jest to szczególny moment dla rodzin 
i przyjaciół, aby spotkać się i zjeść posiłek razem. Święto nie ma stałej daty, jest świętem przechodnim. Tradycyjnie, Thanksgiving Day 
obchodzone jest w czwarty czwartek listopada (w Kanadzie w drugi poniedziałek października)i jest jednym z najważniejszych  Ameryce .
 Thanksgiving Day has been an annual American festival celebrated since 1863. It is a special moment for families and friends to meet
 and eat a meal together. The funny thing about holiday is that the date slightly changes every year. Traditionally Thanksgiving Day
 is celebrated on the fourth Thursday in November and it is one of the most important bank holidays in America. 

Święto Dziękczynienia - historia, tradycja i zwyczaje.

Thanksgiving Day - history, tradition and customs. 

Momentem wieńczącym całe święto jest obfita kolacja w gronie najbliższych, podczas której dziękuje się Bogu za wszystko, co dobre.
Na każdym stole obowiązkowo króluje indyk, podawany z dwoma rodzajami sosów – pieczeniowym i żurawinowym oraz ze słodkimi ziemniakami.

Podczas Święta Dziękczynienia nie może także zabraknąć ciast. Najbardziej popularne z nich to ciasto dyniowe (pumpkin pie) oraz ciasto
z jabłkami (apple pie). Po spożyciu tak sytych specjałów najczęstszą rozrywką Amerykanów jest wspólne oglądanie meczów football’ owych.
W związku z tym niezwykle popularnym świętem, w amerykańskich szkołach i kościołach, organizowane są liczne przedstawienia z udziałem dzieci.
Za najsłynniejszą uchodzi Macy’s Thanksgiving Day Parade w Nowym Jorku czy America’s Thanksgiving Parade w Detroit.
Innym zwyczajem charakterystycznym dla Święta Dziękczynienia jest tzw. Turkey Pardoning Ceremony, czyli zwyczaj ułaskawiania indyka
przez głowę państwa. W tym roku będzie prawdopodobnie przewodniczył tej ceremonii  nowowybrany Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Tramp.

Thanksgiving Day - history, tradition and customs

Crowning moment of the whole celebration is a special dinner in the company of loved ones, during which the families thank to God for all the goods. 
On each table is mandatory reigns turkey, served with two kinds of sauces - gravy and cranberry served with sweet potatoes. Thanksgiving wouldn’t 
be completed without cakes. 
The most popular one is pumpkin pie and apple pie. After the special dinner the Americans celebrate the holiday by watching football matches.
In connection with this very popular feast in American schools and churches host many shows with the participation of children. 
The most famous is Macy's Thanksgiving Day Parade in New York or America's Thanksgiving Parade in Detroit. Another custom typical for 
Thanksgiving is called Turkey pardoning ceremony, which is the custom to pardon a turkey by the head of state. This year the ceremony will probably 
be conducted by the newly elected President of the United States Donald Tramp.
 
 zdjęcia z lekcji kulturowej 

Historia Święta Dziękczynienia

We wrześniu 1620 roku mały statek o nazwie „Mayflower” opuścił angielski Plymouth
ze 102 pasażerami na pokładzie. Była to mieszanka religijnych separatystów szukających nowego domu, gdzie mogliby swobodnie praktykować swą wiarę,
jak i innych osobników skuszonych obietnicą prosperity i własności ziemskiej w Nowym Świecie. Po zdradliwym i niewygodnym 66-dniowym rejsie
zarzucili kotwicę blisko przylądka Cape Cod, daleko na północ od ich celu, czyli ujścia rzeki Hudson. Miesiąc później Mayflower przepłynął zatokę Massachusetts,
gdzie Pielgrzymi, jak teraz się na nich mówi, zaczęli zakładanie wsi Plymouth.Podczas pierwszej trudnej zimy większość kolonistów pozostała na pokładzie
statku, gdzie narażeni byli na szkorbut i wybuchy chorób zakaźnych. Jedynie połowa z pasażerów i załogi Mayflower dożyła pierwszej wiosny w Nowej Anglii.
W marcu osadnicy ruszyli w głąb lądu, gdzie odwiedził ich Indianin Abenaki, który pozdrowił ich po angielsku. Kilka dni później powrócił z innym rdzennym
mieszkańcem Ameryki – Squanto, członkiem plemienia Patuxet, który został porwany przez angielskiego kapitana i sprzedany jako niewolnik zanim uciekł z Londynu
do ojczystego kraju wraz z wyprawą badawczą. Squanto nauczył Pielgrzymów osłabionych przez złe odżywianie i choroby jak uprawiać kukurydzę, uzyskiwać sok
z drzew klonu, chwytać ryby w rzekach i unikać toksycznych roślin. On również pomógł osadnikom zawrzeć sojusz z miejscowym plemieniem Wampanoag, który
trwał ponad 50 lat i niestety pozostaje jednym z nielicznych przykładów harmonii między europejskimi kolonistami i rdzennymi Amerykanami. W listopadzie 1621
 po tym, jak pierwsze żniwa Pielgrzymów okazały się pomyślne, Gubernator William Bradford zorganizował z tej okazji święto i zaprosił grupę rdzennych Amerykanów,
 w tym wodza Wampanoag – Massasoita.  To szczególne święto zostało uznane za dzień narodowy dopiero w roku 1863 przez prezydenta Abrahama Lincolna. 
 W1941 roku prezydent podpisał ustawę wyznaczającą Święto Dziękczynienia na czwarty czwartek listopada.

 
History of Thanksgiving
 
In September 1620 year, a little English ship called the "Mayflower" left Plymouth with 102 passengers on board.
 It was a mix of religious separatists seeking a new home, where they could freely practice their faith, as well as other individuals attracted by the promise of prosperity
 and ownership of land in the New World.
 After a treacherous and uncomfortable 66-day cruise dropped anchor near the cape Cape Cod, far north of their purpose, which is the mouth of the Hudson River. 
A month later, the Mayflower crossed Massachusetts Bay, where the Pilgrims began create the village of Plymouth. During the first difficult winter, most of the
colonists remained on board the ship, where they were exposed to scurvy and outbreaks of infectious diseases. 
Only half of the passengers and crew of the Mayflower lived to see the first spring in New England. In March, settlers moved inland, where they visited the 
Abenaki Indian who greeted them in English. A few days later, they returned with another native of America - Squanto, a member of the tribe of Patuxet, 
who was kidnapped by an English captain and sold as a slave before he fled from London to his native country with a research expedition. Squanto taught 
the Pilgrims weakened by poor nutrition and disease how to grow corn to obtain juice, maple trees, hold the fish in the rivers and avoid toxic plants. They 
also helped the settlers to enter into an alliance with the local Wampanoag tribe, which lasted over 50 years and, unfortunately, remains one of the few examples 
of harmony between European colonists and Native Americans. In November 1621 after the first harvest Pilgrims proved successful, Governor William Bradford
 organized on this occasion feast and invited a group of Native Americans, including the chief of the Wampanoag - Massasoit. This special holiday has been declared 
a national day only in 1863 by President Abraham Lincoln. In 1941 the president signed a bill designating Thanksgiving on the fourth Thursday in November.

 w górę