strona główna  mLegitymacja 
 
 

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców ucznia, Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji. 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej papierowej wersji. 

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu). 

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. 

Co jest w środku? 

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

- imię i nazwisko ucznia, 

- numer legitymacji, 

- datę wydania, 

- termin ważności, 

- status użytkownika (uczeń), 

- datę urodzenia, 

- PESEL, 

- nazwę i adres szkoły. 

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 

Od lutego 2020 roku dostępna również na systemy IOS 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. 

 

  1. instrukcję obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów 

  2. regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

  3. wniosek o wydanie mLegitymacji

  4. kreator zdjęć do mLegitymacji - instrukacja
    Kreator zdjęć do mLegitymacji jest bezpłątny i działa, jako strona interentowa dostępna pod adresem:

    www.passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji