Żołnierze Błękitnych Hełmów
patron Gimnazjum nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim

horizontal rule

Strona główna
                  

horizontal rule

Nasze gimnazjum ma imię i sztandar

Gimnazjum nr 2 przygotowuje się do przyjęcia imienia i sztandaru

Uroczystość nadania Gimnazjum nr 2 imienia Żołnierzy Błękitnych Hełmówhorizontal rule


Uroczystość nadania Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim imienia
Żołnierzy Błękitnych Hełmów
odbyła się 25 listopada 2013r. 

         Gimnazjum nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim funkcjonuje od 2007 roku bez patrona szkoły. Dlatego w roku szkolnym 2011/2012 społeczność uczniowska i grono pedagogiczne poczynili starania o nadanie imienia . Wybór padł na miano „Żołnierzy błękitnych hełmów”.

       Nazwa ma charakter uniwersalny i oznacza żołnierzy sił pokojowych ONZ, wysyłanych na tereny objęte wojną w celu przywrócenia pokoju. Dotychczas żadna szkoła w Polsce nie przyjęła takiego imienia, więc jako pierwsi chcemy uhonorować wysiłek wojsk wielu narodów działających w imię przywrócenia bezpieczeństwa tam, gdzie doszło do konfliktów zbrojnych.

        Wśród sił pokojowych nie zabrakło Polaków. W tym roku minęła 60 – rocznica pierwszej misji żołnierzy naszej armii w ramach działań ONZ. Zatem, upamiętniając to wydarzenie, znajdujemy właściwy moment, aby przyjąć imię Żołnierzy błękitnych hełmów.

      Żołnierze ci pełnią służbę na różnych kontynentach naszego globu i wszędzie, gdzie się pojawiają, starają się zapewnić stabilizację
i bezpieczeństwo ludności cywilnej. Budzą nadzieję na normalne życie, niosą pomoc najbardziej potrzebującym i bezbronnym. Działają w imię wartości nadrzędnych i bezcennych, takich jak: pokój, wolność i ofiarność.

ŻOŁNIERZE BŁĘKITNYCH HEŁMÓW

Granice między zapobieganiem konfliktom, tworzeniem pokoju, utrzymaniem pokoju, budowaniem pokoju oraz wymuszeniem pokoju ulegają coraz bardziej zatarciu. Rzadko kiedy operacje pokojowe realizują tylko jeden typ zadań.

Utrzymanie pokoju jest jednym z działań podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa. Pokój stanowiący najwyższą wartość dla okupowanych narodów stał się dla społeczności szkolnej naszego gimnazjum inspiracją do znalezienia patrona wśród bohaterów naszych czasów . Dla nas stali się nim żołnierze błękitnych hełmów uhonorowani w 1988 roku pokojową Nagrodą Nobla. Trud polskiego żołnierza poza granicami państwa zyskał uznanie polskiego społeczeństwa w ustawie o weteranach misji pokojowych poza granicami państwa. Misje utrzymania pokoju podejmują działania w wyjątkowo niebezpiecznych i trudnych warunkach.

Głównym zadaniem takich operacji jest nadzorowanie przestrzegania zawieszenia broni oraz udzielanie pomocy we wdrażaniu porozumienia pokojowego zawartego przez strony konfliktu. Bardzo często misje utrzymania pokoju spełniają także aktywną rolę w działaniach na rzecz tworzenia pokoju lub w początkowym etapie budowania pokoju. Ułatwiają przebieg procesu politycznego, chronią ludność cywilną, wspomagają rozbrojenie, demobilizację oraz reintegrację byłych kombatantów ze społeczeństwem. Do ich obowiązków może również należeć udzielanie pomocy przy organizacji wyborów, ochrona
i promowanie praw człowieka, a także wspieranie procesu przywracania rządów prawa. Żołnierze pokoju, działają w imię wartości nadrzędnych i bezcennych, takich jak :ofiarność, wolność i pokój.

,,Miłość i służba nadają sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy”

 

 

 

http://radiobiper.info/2013/11/26/gimnazjum-nr-2-im-zolnierzy-blekitnych-helmow-zespolu-placowek-oswiatowych-nr2-z-oddzialami-integracyjnymi-i-sportowymi-w-miedzyrzecu-podlaskim/

 

                

 

 

Nasze gimnazjum ma imię i sztandar                       

 

Uroczyste nadanie imienia Żołnierzy Błękitnych Hełmów odbyło się 25 listopada 2013 r. „Pokój musi być w naszych sercach. Bez przemocy, agresji, walki
w życiu codziennym i przede wszystkim w szkole” – te słowa ks.  Dziekana Józefa Brzozowskiego wypowiedziane podczas mszy świętej powinny stać się wskazówką w dalszej pracy naszego gimnazjum, które jako pierwsze w kraju przyjęło takie imię, a tym samym uhonorowało trud i poświęcenie żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych w umacnianiu pokoju na świecie.

Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było poświęcenie sztandaru przez ks. ppłk. Mirosława Kurjaniuka oraz przekazanie go przez przedstawicieli Rady Rodziców społeczności szkolnej na ręce Grzegorza Kowalczyka, dyrektora ZPO 2. Ślubowanie uczniów na sztandar podkreśliło doniosłość chwili.

Nasz sztandar ma błękitny awers, na którym znajdują się symbole obrony w formie niebieskiego hełmu na tle siatki świata, symbolu ONZ, otoczonego wieńcem laurowym z wyhaftowanym napisem imienia  szkoły. Z drugiej strony widzimy pięknego białego orła w koronie na czerwonym tle – symbol polskości. Wszystko znajduje się na drzewcu bukowym uwieńczonym orłem polskim.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Artur Grzyb odczytał uchwałę Rady Miasta nadającą imię naszej szkole, podziękował też za dwuletnią pracę edukacyjno – wychowawczą przybliżającą młodzieży działalność Żołnierzy Błękitnych Hełmów. Szczególne podziękowania należą się Barbarze Arteckiej, wicedyrektor ZPO 2, której zaangażowanie doprowadziło do osiągnięcia tego wspaniałego celu.

Za wsparcie działań szkoły w tym kierunku Burmistrz Miasta Artur Grzyb został odznaczony pamiątkowym medalem „60-lecia udziału Polaków w misjach poza granicami państwa”, a  Dyrektor ZPO 2 Grzegorz Kowalczyk otrzymał ryngraf pamiątkowy w dowód uznania za osobiste zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w misjach pokojowych. Część oficjalną zakończyło wręczenie pocztowi sztandarowemu szkoły przez Prezesa Koła  nr43 SKMP ONZ w Białej Podlaskiej Artura Arteckiego trzech niebieskich krawatów.

Krótką część artystyczną przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Jolanty Gruszczyńskiej, Iwony Bieleckiej i Cezarego Wocha dopełniło piękne wykonanie hymnu misyjnego „Przywiozę ci błękitny hełm” przez Cezarego Jawoszka z Koła nr 45 SKMP ONZ w Radomiu.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Błękitnych Hełmów pragnie serdecznie podziękować zacnym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. A byli to:

Artur Grzyb – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

 Robert Matejek – Przewodniczący Rady Miasta

 Joanna Krukowska – Dyrektor MZGA

 Elżbieta Dedelis – Sekretarz Miasta

Ewa Szachnik – Kazimierczak – Skarbnik Miasta

 Iwona Orkisiewicz – Dyrektor ZPO 1

 Mirosław Kot – Dyrektor ZPO 3

 Leszek Stęślik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

 Arkadiusz Stefaniuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich

 ks. kan. Józef Brzozowski – dziekan międzyrzecki

 ks. Tadeusz Karwowski – proboszcz parafii św. Józefa

 ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk – kapelan Straży Granicznej

 Andrzej Łukaszuk – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w latach 2009-2011

 Beata Tarasiuk – przewodnicząca Rady Rodziców ZPO 2 (poczet sztandarowy)

 Joanna Sobota i Grzegorz Michalczuk (przedstawiciele Rady Rodziców; poczet sztandarowy)

Katarzyna Byczyk (przedstawiciel Rady Rodziców)

płk Zbigniew Jedliński – starszy specjalista Oddziału Kultury i Oświaty Departamentu Wychowania i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej

gen. bryg. Stanisław Woźniak – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

płk W. Wojtan, płk A. Jędrzejewski, płk J. Kowalczyk (ZG SKMP ONZ)

Edward Kowalewski - Prezes Koła nr 45 SKMP ONZ w Radomiu

Stanisław Sujka, Krzysztof Jarecki, Cezary Jawoszek (Koło nr 45 SKMP w Radomiu)

ppłk Artur Artecki – Prezes Koła nr 43 SKMP ONZ w Białej Podlaskiej

płk Jan Sroka, Krystyna Supeł,, Ryszard Artyszuk, Michał Doroszuk (Koło nr 43 SKMP ONZ w Białej  Podl.)

 

 

M. Szabaciuk

        Strona główna            Zobacz  zdjęcia 

horizontal rule

Gimnazjum nr 2 przygotowuje się do przyjęcia imienia i sztandaru       

 

Do tego wielkiego  wydarzenia społeczność gimnazjalna przygotowywała się już od roku szkolnego 2011/2012. Dyrekcja i nauczyciele podjęli szereg działań mających na celu  uświadomienie uczniom, jak ważną rolę odgrywają Żołnierze Błękitnych Hełmów, którzy pełniąc swoją niezwykle trudną służbę, poświęcają się dla niesienia wolności i pokoju.

Dlatego przeprowadzono cykl lekcji wychowawczych na temat misji pokojowych ONZ oraz konkursy dla uczniów związane z tą tematyką. Największą popularnością cieszył się konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: „Żołnierze w błękitnych hełmach – Polacy w służbie pokoju”.

Uczniowie mieli  również okazję porozmawiać z uczestnikami misji pokojowych: ppłk. Arturem Arteckim (Prezesem Bialskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ) oraz Krystyną Supeł (pracownikiem służb medycznych). Naoczni świadkowie tragicznych wydarzeń w Libanie czy Iraku opowiadali o tym, jak ważna jest działalność pokojowa na świecie, oraz uświadomili uczniom, że przyjęcie przez szkołę imienia to zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność.

M. Szabaciuk

 

        Strona główna            Zobacz  zdjęcia