Rekrutacja              

strona główna

9

Rekrutacja do przedszkola

Lista kandydatów przyjętch w postępowaniu rekrutacyjnym do  Samorządowego Przedszkola Nr4

lista(1)

lista (2)

lista(3)

1. Harmonogram - terminy

2. Deklaracja o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola

4. Załączniki do wniosku

5. Potwierdzenie woli

6. Kryteria. Uchwała NR XXXI

 

 Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr2

lista (1)

lista(2)

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej Nr 2

 

1. Harmonogram - terminy

2. Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

3. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (spoza obwodu szkoły)

4. Załączniki do wniosku

5. Potwierdzenie woli rodzica

6. Kryteria. Uchwała NR XXIX

7. Podanie do oddziału sportowego

 

 

Na początek              Strona główna

 

 

 

 

     

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny: czwartek, 27 kwietnia 2023