o Zespół Placówek Oświatowych Nr 2    

  Strona główna

  ZPO2

  Aktualności i informacje

  Plan lekcji

 Nauczyciele i oddziały

 Z życia szkoły 

 Konkursy

 Samorząd uczniowski

 Spotr w ZPO2 

 Dziennik elektroniczny

 Dokumenty szkoły

 Rekrutacja

  Liga Matematyczna

 Doradztwo zawodowe

 Historia SP2

 Patron SP2

 Bezpieczna+

 Gimnazjum - archiwum 

 

  

 

horizontal rule

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim stanowią:

                      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa                              

 Samorządowe Przedszkole nr 4 im. Cz. Janczarskiego 

horizontal rule

 Kilka słów o szkole

Nauczyciele i wychowawcy

Psycholog szkolny

Logopeda

Biblioteka

Świetlica szkolna

Rada Rodziców

                

 

     W roku szkolnym 2019/20   Szkoła Podstawowa nr 2 prowadzi następujące oddziały:  oddział zerowy, 2 klasy pierwsze,  2 klasy drugie,  3 trzecie, 1 klasę czwarta, 2 piąte i 3 szóste, 2 klasy siódme i 2 ósme. Począwszy od klasy czwartej w szkole istnieją oddziały sportowe o specjalności piłka nożna i koszykówka. W roku bieżącym w szkole istnieje klasa piąta i  szósta  o rozszerzonym języku angielskim i dwujęzyczna klasa  ósma.

 

 Począwszy od bieżącego roku szkolnego, zgodnie z realizowaną reformą oświaty Gimnazjum  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żołnierzy Błękitnych Hełmów uległo wygaszeniu.  Gimnazjum funkcjonowało w budynku "dwójki" od roku szkolnego 2007/2008 do czerwca 2019r, a w skład ZPO2  wchodziło od roku 2012.

        Z życia gimnazjum      Patron gimnazjum

 

  

 

Nasza szkoła wygląda tak!

horizontal rule

Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, Samorządowe Przedszkole nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim od 1 września 2012 roku wchodziły w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim - Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Od września 2019r w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr2 wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa 

 Samorządowe Przedszkole nr 4 im. Cz. Janczarskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2  jest obwodową szkołą publiczną, do której w przypadku wolnych miejsc mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 dysponuje halą sportową, salą gimnastyczną, „Radosną salą”, „Radosnym placem zabaw”, dwoma pracowniami internetowymi, kompleksem zewnętrznych boisk sportowych, salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny (Internet, komputery, projektory multimedialne i tablice interaktywne), Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, dobrze wyposażoną biblioteką i świetlicą szkolną. Placówka stwarza możliwość korzystania z posiłków (obiad dwudaniowy) oraz zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz logopedyczną. Przy zespole placówek znajduje się również kompleks sportowy – ORLIK,

Dzięki monitoringowi szkoły uczniowie podczas pobytu w niej mogą czuć się bezpiecznie.

Szkoła dysponuje gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetem stomatologicznym.

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych i mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w licznych pozalekcyjnych kołach zainteresowań. Odnoszą sukcesy w sporcie, konkursach przedmiotowych organizowanych przez LKO i wielu innych konkursach.

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro, piękno i wiedzę. Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby każdy wychowanek:

bullet

rozwijał swoje zdolności i zainteresowania;

bullet

umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie;

bullet

szanował życie i zdrowie;

bullet

był tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych;

bullet

z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka;

bullet

ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie;

bullet

w szkole czuł się bezpiecznie;

bullet

czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę i szanował jej tradycje.

W Zespole Placówek Oświatowych nr 2 pracuje wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli – większość to nauczyciele dyplomowani. Pozostali zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Wielu nauczycieli doskonali swoje umiejętności zawodowe na różnych kursach i studiach podyplomowych.

Nauczyciele służą uczniom wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem.  Są sprawiedliwi i konsekwentni, życzliwym podejściem budują zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju i pomagają w rozwiązywaniu problemów. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej oraz instytucji współpracujących ze szkołą.

W skład Zespołu wchodzi  Samorządowe Przedszkole nr 4, które otoczone jest przez duży, piękny ogród, wyposażony w sprzęty rekreacyjno-sportowe oraz piaskownice. Trzy-, cztero- i pięciolatki mają do dyspozycji pięć dużych i kolorowych sal, posiadających zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, komputery oraz bibliotekę. W przestronnym holu odbywają się zajęcia i zabawy ruchowe, przedstawienia, koncerty, imprezy oraz uroczystości. Podopieczni nieodpłatnie biorą udział w zajęciach m.in. rytmiki, języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej.

            Dzięki temu Zespół Placówek Oświatowych nr 2 nie tylko spełnia swoją funkcję dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą, lecz wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom dzieci, młodzieży i rodziców. Zarówno Szkoła Podstawowa, jak  i Gimnazjum dbają o tworzenie swoich tradycji, do których należą między innymi: ślubowanie uczniów klas I, biegi przełajowe, dzień patrona, bal gimnazjalny, dzień sportu szkolnego. Nauczyciele razem z uczniami przygotowują wiele uroczystości szkolnych, zawsze uświetnianych wspaniałymi występami chóru szkolnego prowadzonego przez Cezarego Wocha. Na terenie szkoły rozwija się też samorządność uczniowska. Samorządy obu szkół organizują  dyskoteki, otrzęsiny uczniów klas I, kiermasze okolicznościowe i wiele innych akcji, które urozmaicają szkolne życie oraz często wspomagają ludzi potrzebujących.          

Bezpieczeństwo i propagowanie zdrowego stylu życia to jeden z priorytetów szkoły. Dlatego uczniowie biorą udział w takich akcjach jak: ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO, ŚNIADANIE DAJE MOC,  a także uczą się udzielać pierwszej pomocy.  Dbając o pełny rozwój fizyczny, duchowy i społeczny, szkoła angażuje swoich uczniów do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, na przykład: EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE czy ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI.

Dzięki staraniom doświadczonego grona pedagogicznego pobyt w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 to doskonale wykorzystany czas!

Z  życia szkoły - zobacz zdjęcia

 

 W Zespole Placówek Oświatowych nr2 realizowano m.in. projekty i programy:

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

"Bezpieczna Szkoła",

"Szkoła Sportowych Talentów",

"Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna",

"Śniadanie Daje Moc"- uczniowie klas młodszych uczestniczą w programie co roku,

"Edukacja przez szach w szkole" - program realizowany jest z powadzeniem od czterech lat,

 "Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka" ,

Uzyskaliśmy certyfikaty wiarygodnej szkoły, szkoły przyjaznej rodzinie, certyfikat "Zadowolony konsument".

 W roku 2017/18 realizowany był  program Bezpieczna+.

horizontal rule

Nasza szkoła wygląda tak!

Na początek        Strona główna      Zobacz więcej zdjęć

horizontal rule

Psycholog szkolny: mgr Małgorzata Michalak,  - psycholog, socjoterapeuta

Praca psychologa szkolnego polega głównie na udzielaniu pomocy psychologicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
Pomoc ta ma przede wszystkim formę rozmowy wspierająco – doradczej.
Rola i zadania psychologa w szkole:

bullet

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

bullet

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

bullet

udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych

bullet

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,

bullet

współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły, oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych,

bullet

prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,

bullet

porady dla rodziców dotyczące problemów rodzinnych, wychowawczych,

bullet

współdziałanie z instytucjami i organizacjami w środowisku (w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną), zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

Drogi uczniu!
Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

bullet

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

bullet

nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami;

bullet

masz problemy rodzinne, trudną sytuację w domu;

bullet

chcesz podzielić się ważną dla Ciebie sprawą bez względu na to, czy jest ona radosna czy smutna.

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ TRUDNO CI SOBIE PORADZIĆ!!!

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę ze mną?

bullet

Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, jeśli tak zdecydujesz.

bullet

Życzliwej uwagi, niezależnie od tego, z jaką sprawą zwrócisz się do mnie.

bullet

Uważnego wysłuchania i zrozumienia.

bullet

Otrzymania porady oraz pomocy.

 

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE!
Psycholog pomoże, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.
Jeżeli zauważycie Państwo jakieś problemy w zachowaniu lub nauce dziecka zapraszam na konsultacje.

GODZINY PRACY:

Poniedziałek 

   8.00 - 12.00

Wtorek       

    9.00 - 13.00 

Środa

    9.00 - 13.00 

Czwartek

    8.00 - 12.00

Piątek

    9.00 - 13.00 

Zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!  I piętro, pokój 59

Na początek        Strona główna

horizontal rule

W Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 zatrudniony jest logopeda Agata Modzelewska

Godziny otwarcia gabinetu w ZPO Nr 2:

 

 

 

Godziny otwarcia gabinetu w Przedszkolu Nr 4:

 

Dyżur:           w Samorządowym Przedszkolu Nr 4.

 

horizontal rule

BIBLIOTEKA SZKOLNA zaprasza uczniów

do wypożyczania książek i korzystania z czytelni w godzinach:

                      WYPOŻYCZALNIA i CZYTELNIA    

Poniedziałek               7.45 – 14.00          
Wtorek
                     7.45 – 14.00            
Środa
                        7.45 – 14.00           
Czwartek
                  bez wypożyczeń         

Piątek                         7.45 - 13.00                                

W wypożyczalni znajduje się:

• księgozbiór:

- literatura piękna (w tym lektury), - literatura popularno-naukowa,

• katalogi kartkowe:

- alfabetyczny,  - rzeczowy,

• Punkt Informacji o Regionie.

W czytelni znajduje się:

• księgozbiór podręczny:

- encyklopedie, - słowniki, - dzieła treści ogólnej.

- 5 komputerów z dostępem do Internetu, - urządzenie wielofunkcyjne, - drukarkę, - skaner, - kserokopiarkę.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada również gazety i czasopisma.

Korzystających z biblioteki, wypożyczalni oraz urządzeń multimedialnych obowiązują regulaminy.

Na początek        Strona główna

horizontal rule

Świetlica szkolna
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez

bullet rozwijanie zainteresowań,
bullet uzdolnień i umiejętności,
bullet kształtowanie wzajemnego szacunku,
bullet patriotyzmu
bullet poszanowania tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych.

W czasie zajęć świetlicowych poruszane są między innymi tematy

bullet bezpieczeństwa,
bullet ekologii,
bullet zdrowego odżywiania,
bullet agresji,
bullet kultury.

Wychowawcy świetlicy służą fachową pomocą uczniom mającym trudności dydaktyczne.
Świetlica pełni również funkcję stołówki szkolnej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z obiadów w godzinach: 12.05 - 12.25 - klasy I - IV i 13.10 - 13.25 - klasy VI - VIII

 

Na początek        Strona główna

horizontal rule

Prezydium Rady Rodziców ZPO nr 2

Rada Rodziców

            1. Piwowar Joanna  -  przewodnicząca

             2. Byczyk Katarzyna  -  sekretarz

             3. Korolczuk Katarzyna  -  skarbnik

Komisja Rewizyjna

               1. Ceglarska Weronika  -  przewodnicząca

               2. Antoniuk Barbara  -  członek

               3. Nowik-Cep Monika  -  członek

                                  

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

- 70 zł klasa sportowa – pierwsze dziecko

- 50 zł klasa ogólna- pierwsze dziecko

- 30 zł – drugie dziecko

- 10 zł – trzecie i następne dziecko

 Wpłaty  na Radę Rodziców można dokonać u rodzica z trójki klasowej na zebraniu z rodzicami, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto RR w Banku Spółdzielczym  z dopiskiem "imię i nazwisko dziecka oraz klasa"

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
32 8039 0006 0001 0008 8620 0001

Kto może, niech pomoże. Dziękujemy

Na początek        Strona główna

   

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 25-09-19